OĞLANLAR - ORTA YAŞ HEYYƏTİ


Ulvi Hüseynli

Əli Sucayev

İlham Rzazadə

Əli Allahyarov

Mənsur Süleymanov

Nəciməddin Cəfərov

Kamran Axundov

Müslüm Abbasov

Raul Hacıyev

Raul Tağıyev

İlham Mahmudov